Podatnik wydatki na kanalizację chce odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Podatnik od 1999 r. ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z uwagi na stan zdrowia oraz podeszły wiek podatnik podłączył wodę z wodociągu do domu w celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych związanych z zachowaniem szczególnej higieny osobistej. Podatnik wydatki na kanalizację chce odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Według Izby Skarbowej w Poznaniu jest to możliwe. Wyposażenie mieszkania w instalację wodociągową mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, a korzystanie z bieżącej wody nie jest uzależnione od niepełnosprawności. Nie oznacza to jednak – na co zwrócił uwagę sąd w omawianej sprawie (sygn. akt I SA/Łd 547/11) – że w określonej sytuacji unowocześnienie mieszkania w ten sposób nie może być równoznaczne z adaptacją i wyposażeniem mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Coś, co dla podatnika pełnosprawnego stanowi tylko unowocześnienie jego mieszkania (domu), może dla podatnika niepełnosprawnego stanowić przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Taki przypadek – w ocenie sądu – zachodzi w omawianej sprawie. Gdyby bowiem podatnik nie przeprowadził modernizacji swojego domu, mogłoby to negatywnie wpłynąć na jego stan zdrowia.

41 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Zatem z uwagi na sytuację zdrowotną podatnika poniesione przez niego wydatki mieszczą się w kategorii wydatków wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust 7a pkt 1 ustawy o PIT (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Oznacza to, że można je odliczyć od dochodu w rocznym PIT. Stanowisko to potwierdza również Ministerstwo Finansów.
W konsekwencji podatnik ma prawo odliczyć wskazane wydatki od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, korygując – jeżeli wymaga tego zaistniała sytuacja – zeznanie za poprzednie lata.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2012 r. (nr ILPB2/415-32/11/12-S/AJ).