Jest gotowy projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozwiązania zawiera?

Wszystkie rozwiązania realizujące zapowiedzi premiera z expose w zakresie zmian w PIT.

Rozumiem, że artyści i twórcy stracą możliwość uwzględniania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów w pełnym zakresie?

Tak. Podwyższone, zryczałtowane 50-proc. koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć połowy wysokości kwoty z pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł), czyli 42 764 zł.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania będą przyjmowane w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Ale na to podatnik będzie musiał mieć dowody.

Premier mówił o ograniczeniu 50-proc. kosztów przy dochodach przekraczających pierwszy próg skali PIT, czyli 85 528 zł.

Jeśli dochód wynosi 85 528 zł, to 50-proc. koszty to 42 764 zł. Efekt jest identyczny. Tylko my zapisujemy to w inny sposób, ale w 100 proc. oddajemy słowa premiera z expose. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma dochody niższe niż 85 528 zł, to może cały czas stosować 50-proc. koszty. Gdy ma wyższe wydatki, będzie musiał je faktycznie dokumentować.

Czy 50-proc. koszty będą uwzględniane dopiero w rozliczeniu rocznym?

W trakcie roku zostaną uwzględnione tylko przez płatników, którzy mają o tym wiedzę, że podatnik nie dorabia w innych miejscach lub nie przekroczył progu 85 528 zł. Część podatników z pewnością uwzględni ten wyższy limit dopiero przy zeznaniu rocznym.

Ile pieniędzy z tej zmiany zostanie w budżecie?

W 2013 r. będzie to 164 mln zł, a w 2014 r. – 173 mln zł. Warto tu dodać, że te zmiany były niezbędne, gdyż tylko pewne grupy podatników (np. naukowcy, artyści, dziennikarze, których praca korzysta z ochrony praw autorskich i praw pokrewnych) mogą korzystać z przywileju opodatkowania jedynie połowy uzyskanych dochodów.

Podatnik korzystający z praw autorskich (lub praw pokrewnych) w ramach stosunku pracy może stosować zarówno kwotowo określone w ustawie PIT koszty uzyskania przychodów, jak również – w odniesieniu do przychodów, do których ma zastosowanie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 50-proc. koszty, albo koszty faktycznie poniesione. Nie ulega zatem wątpliwości, że pracownicy ci korzystają ze szczególnej preferencji podatkowej.

Czy ulga internetowa będzie zlikwidowana?

Tak, zniknie z przepisów od 2013 roku.