Zmiany ograniczające 50-proc. koszty i ulgę na dziecko oraz likwidujące ulgę internetową trafiły do uzgodnień międzyresortowych - mówi Maciej Grabowski, wiceminister finansów.
Jest gotowy projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozwiązania zawiera?
Wszystkie rozwiązania realizujące zapowiedzi premiera z expose w zakresie zmian w PIT.
Rozumiem, że artyści i twórcy stracą możliwość uwzględniania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów w pełnym zakresie?
Tak. Podwyższone, zryczałtowane 50-proc. koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć połowy wysokości kwoty z pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł), czyli 42 764 zł.
Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania będą przyjmowane w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Ale na to podatnik będzie musiał mieć dowody.
Premier mówił o ograniczeniu 50-proc. kosztów przy dochodach przekraczających pierwszy próg skali PIT, czyli 85 528 zł.
Jeśli dochód wynosi 85 528 zł, to 50-proc. koszty to 42 764 zł. Efekt jest identyczny. Tylko my zapisujemy to w inny sposób, ale w 100 proc. oddajemy słowa premiera z expose. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma dochody niższe niż 85 528 zł, to może cały czas stosować 50-proc. koszty. Gdy ma wyższe wydatki, będzie musiał je faktycznie dokumentować.
Czy 50-proc. koszty będą uwzględniane dopiero w rozliczeniu rocznym?
W trakcie roku zostaną uwzględnione tylko przez płatników, którzy mają o tym wiedzę, że podatnik nie dorabia w innych miejscach lub nie przekroczył progu 85 528 zł. Część podatników z pewnością uwzględni ten wyższy limit dopiero przy zeznaniu rocznym.
Ile pieniędzy z tej zmiany zostanie w budżecie?
W 2013 r. będzie to 164 mln zł, a w 2014 r. – 173 mln zł. Warto tu dodać, że te zmiany były niezbędne, gdyż tylko pewne grupy podatników (np. naukowcy, artyści, dziennikarze, których praca korzysta z ochrony praw autorskich i praw pokrewnych) mogą korzystać z przywileju opodatkowania jedynie połowy uzyskanych dochodów.
Podatnik korzystający z praw autorskich (lub praw pokrewnych) w ramach stosunku pracy może stosować zarówno kwotowo określone w ustawie PIT koszty uzyskania przychodów, jak również – w odniesieniu do przychodów, do których ma zastosowanie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 50-proc. koszty, albo koszty faktycznie poniesione. Nie ulega zatem wątpliwości, że pracownicy ci korzystają ze szczególnej preferencji podatkowej.
Czy ulga internetowa będzie zlikwidowana?
Tak, zniknie z przepisów od 2013 roku.Ile budżet na tym zyska?
Efekt będzie w 2014 r. W budżecie w tym roku zostanie 424 mln zł. Tu trzeba przypomnieć, że celem wprowadzenia ulgi internetowej było zrekompensowanie podatnikom wzrostu cen dostawy sieci spowodowanej podniesieniem stawki VAT z 7 do 22 proc. W ostatnich latach z uwagi na konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych ceny dostępu do internetu znacznie się obniżyły. Ponadto u podstaw likwidacji ulgi leży malejące społeczne znaczenie tej ulgi ze względu na dynamiczny rozwój usług internetowych i powszechność korzystania z internetu.
Ulga na dziecko. Co dokładnie się zmieni?
Celem projektowanej zmiany jest wsparcie podatników o niższych dochodach, a także podatników posiadających co najmniej troje i więcej dzieci. Podatnicy, którzy osiągają dochody powyżej 85 528 zł i mają tylko jedno dziecko, nie będą mieć prawa do ulgi prorodzinnej. Będą to dochody pomniejszone o składki.
A będą liczone na oboje rodziców czy na każde z osobna?
Na oboje małżonków. Dochody małżonków łącznie nie będą mogły przekroczyć 85 528 zł, aby z ulgi mogli skorzystać.
Ile wyniesie odliczenie?
W przypadku podatników posiadających dwoje dzieci ulga będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów. W odniesieniu do podatników mających troje i więcej dzieci ulga zwiększy się na trzecie i każde kolejne dziecko o 50 proc. i wyniesie miesięcznie 139,01 zł. Roczna ulga wyniesie 1668,12 zł bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.
Jaki będzie bilans tej zmiany?
149 mln zł w skali roku na plus w budżecie.
Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r. Gdzie teraz trafi projekt?
Do konsultacji, które potrwają 30 dni. Rząd powinien się nim zająć w kwietniu. Potem trafi to do parlamentu.
Kiedy będzie gotowy projekt zmian w podatku dochodowym dla rolników?
Najpierw będą założenia, potem ustawa. Myślę, że gotowe założenia będą w marcu.
A projekt o węglowodorach?
Tu też zaczniemy od założeń. I bardziej optuję za ich opublikowaniem w kwietniu.