Inwestorzy rozliczą samodzielnie w deklaracji podatkowej przychody kapitałowe ze sprzedaży akcji oraz innych instrumentów finansowych i papierów wartościowych. Trzeba pamiętać też o dochodach zagranicznych.
W zeznaniu PIT-38 należy rozliczyć zróżnicowane przychody z kapitałów pieniężnych, od których nie został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy przez płatnika. Przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane są 19-proc. stawką i w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródło przychodów.

Jakie są rodzaje dochodów?

Jak dzielimy przychody i straty?

Jakie są sposób rozliczenia?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wypełnić roczne zeznanie PIT-38