Jeśli inwestor nie zarobił np. na sprzedaży instrumentów finansowych, nie dostanie informacji PIT-8C z biura maklerskiego.
Większość inwestorów, którzy w 2011 r. obracali akcjami czy innymi instrumentami finansowymi na giełdzie, otrzymała już od swoich biur maklerskich informacje PIT-8C o zrealizowanych transakcjach. Czy o taką informację powinni także dopominać się inwestorzy, którzy w 2011 r. jedynie byli właścicielami określonych papierów wartościowych czy instrumentów pochodnych i ponosili w związku z tym różne opłaty za utrzymanie rachunku inwestycyjnego? Takiemu inwestorowi biuro maklerskie nie wystawi PIT-8C.
Jak mówi DGP Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń DI BRE, to że inwestor posiada rachunek maklerski, nie oznacza, że trzeba przesłać mu informację PIT-8C.
Wynika to z tego, że rozliczenie przychodu od instrumentów finansowych, jest związane przede wszystkim z ich sprzedażą. Jeśli więc inwestor w 2011 r. miał zapisane na rachunku akcje, a ponosił np. comiesięczne koszty związane z obsługą rachunku, to nie zrobił nic, co skutkowałoby obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego. Inwestor nie sprzedał akcji, nie zrealizował też żadnych praw wynikających z posiadanych papierów wartościowych, tym samym nie otrzymał żadnego przychodu. A jeśli nie otrzymał przychodu, to też nie może żądać wystawienia PIT-8C, w którym wykazane byłyby opłacone przez niego koszty z tytułu posiadania rachunku.

30 kwietnia 2012 r. jest ostatnim dniem na złożenie PIT-38 za 2011 r.

Jeśli jednak inwestor zrealizował transakcje skutkujące powstaniem przychodu, a mimo to nie otrzymał PIT-8C z biura maklerskiego, to może złożyć do biura zapytanie. Jeśli inwestor dokonał transakcji skutkującej wystawieniem PIT-8C, to biuro maklerskie powinno naprawić swoje niedopatrzenie.
Inwestor może też rozliczyć taką transakcje samodzielnie, nie czekając na PIT-8C. Złożenie deklaracji PIT-38 nie jest bowiem uzależnione od otrzymania druku PIT-8C. Wszyscy inwestorzy, którzy sprzedali w 2011 r. papiery wartościowe, akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne na giełdzie lub na podstawie umowy sprzedaży, muszą rozliczyć te transakcje w rocznym PIT-38. Rozliczenie trzeba złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia.