Jeśli inwestor nie zarobił np. na sprzedaży instrumentów finansowych, nie dostanie informacji PIT-8C z biura maklerskiego.
Większość inwestorów, którzy w 2011 r. obracali akcjami czy innymi instrumentami finansowymi na giełdzie, otrzymała już od swoich biur maklerskich informacje PIT-8C o zrealizowanych transakcjach. Czy o taką informację powinni także dopominać się inwestorzy, którzy w 2011 r. jedynie byli właścicielami określonych papierów wartościowych czy instrumentów pochodnych i ponosili w związku z tym różne opłaty za utrzymanie rachunku inwestycyjnego? Takiemu inwestorowi biuro maklerskie nie wystawi PIT-8C.
Jak mówi DGP Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń DI BRE, to że inwestor posiada rachunek maklerski, nie oznacza, że trzeba przesłać mu informację PIT-8C.