Rozliczając zeznanie PIT 2011, podatnicy zastosują taką samą skalę podatkową, jaką stosowali rok wcześniej. Nie zmieniły się również koszty uzyskania przychodu.

Podatnicy, którzy w całym 2011 roku zarobili łącznie nie więcej niż 85.528 złotych, zapłacą podatek w wysokości 18 proc., odejmując od tego kwotę zmniejszającą podatek, która podobnie jak w zeszłym roku wynosi 556,02 złotych.

Ci z nas, którzy w ubiegłym roku, zarobili więcej niż 85.528 złotych, będą rozliczali swój podatek za 2011 rok w następujący sposób: do kwoty 14.839,02 złotych będą zmuszeni dodać 32 procent nadwyżki dochodów ponad limit 85.528 złotych.

Bez zmian w rozliczeniu PIT za 2011 rok odliczymy koszty uzyskania przychodu, których limit wynosi:

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
Rocznie 1.335 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2.002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdzających Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1.668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdzających Nie może przekroczyć rocznie 2.502 zł 56 gr

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Warto przypomnieć, że nawet w przypadku, kiedy roczny dochód uzyskany w 2011 roku, nie przekracza kwoty 3.091 zł, która to, nie powoduje obowiązku zapłacenia podatku dochodowego, podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne PIT za 2011 rok.