Podatnik, który w 2011 roku oddał krew za wynagrodzeniem, nie skorzysta z ulgi podatkowej w rocznym PIT.
W rozliczeniu za rok 2011 honorowy dawca krwi skorzysta z możliwości uwzględnienia ulgi podatkowej nawet wtedy, gdy nie będzie posiadał oświadczenia ze stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny.
Grzegorz Grochowina, ekspert z KPMG, przypomina, że zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wystarczy jedynie zaświadczenie wystawione przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi, na którym będzie wskazana ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.
– Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – podpowiada Grzegorz Grochowina.
Termin przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym podatnik miał obowiązek zapłaty podatku. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.
– Od tego roku nie jest też konieczne, by stacja krwiodawstwa wpisywała na takim zaświadczeniu wartość ekwiwalentu za krew – dodaje Grzegorz Grochowina.
Obecnie ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi lub jej składników, np. osocza, wynosi 130 zł. Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa, należy pomnożyć ilość wyrażoną w litrach oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez 130 zł, tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi.

71 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– W celu skorzystania z omawianej ulgi podatnik do zeznania podatkowego zobowiązany jest dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykaże kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane obdarowanego, czyli nazwę i adres jednostki organizacyjnej, w której oddał krew – wyjaśnia nasz rozmówca.
Trzeba jeszcze pamiętać, że odliczenie to dokonywane jest w ramach przekazywanej darowizny i nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu podatnika.