Nie wszystkie umowy cywilnoprawne należy wykazać w samodzielnie składanym rocznym zeznaniu PIT za 2011 rok.
Przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli m.in. z umów-zleceń i umów o dzieło są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.
– Podmiot wypłacający należności z tego tytułu powinien wystawić podatnikowi po zakończeniu roku formularz PIT-11, na podstawie którego wykazuje się dochód w zeznaniu rocznym – mówi Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS RSM International.