Do 1 czerwca podatnicy PIT mają czas na złożenie zeznania i zapłatę podatku za 2019 r. Ale uwaga: niektórzy, rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38, mogą złożyć już tylko korektę.
Ich bowiem Krajowa Administracja Skarbowa rozliczyła automatycznie w ramach usługi Twój e-PIT, chyba że ci sami podatnicy, jeszcze przed 30 kwietnia, wprowadzili zmiany do wypełnionych przez skarbówkę zeznań. Chodzi o pracujących na umowie o pracę, o dzieło, umowę zlecenia lub rozliczających się z zysków kapitałowych.
Jeżeli nie wprowadzili żadnych zmian ani nie przesyłali samodzielnie swoich zeznań, to 30 kwietnia automatycznie zostały uznane na złożone te, które przygotowała skarbówka.
Kto więc teraz chciałby jeszcze wprowadzić jakąś zmianę, może to zrobić już tylko przez korektę zeznania (w tym celu trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat w formularzu). Skorygują więc swoje zeznania ci podatnicy, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z ulg: rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, na internet, albo rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Należy pamiętać, że PIT-37 i PIT-38 nie zostały automatycznie złożone (30 kwietnia) tym podatnikom, którzy po wprowadzeniu zmian w zeznaniu wypełnionym przez skarbówkę (w usłudze Twój e-PIT) nie zaakceptowali go i nie wysłali. U nich ciągle zeznanie jest niezłożone.
Jeszcze inaczej wygląda sprawa z PIT-28 i PIT-36. W tym roku skarbówka wypełniła je po raz pierwszy, ale tylko podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. rozliczającym najem prywatny). W tym przypadku nie działa zasada automatycznej wysyłki. Dlatego wypełnione formularze trzeba samodzielnie zaakceptować, niezależnie od tego, czy podatnik coś w nich zmieniał, czy tego nie robił. Kto nie zaakceptował gotowego zeznania do 30 kwietnia ani nie rozliczył się w inny sposób (np. poprzez system e-Deklaracje), ma na to czas jeszcze do 1 czerwca.
Ten sam termin obowiązuje przedsiębiorców rozliczających się na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Im skarbówka nie przygotowała wstępnego rozliczenia.
1 czerwca upływa też termin na wpłatę podatku za 2019 r., jeżeli z zeznania wynika niedopłata. Do tego dnia fiskus nie będzie naliczał odsetek za zwłokę.