Resort finansów objaśnił, jak w ostatnim kwartale br. stosować nowe przepisy dotyczące niższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i wyższych kosztów uzyskania przychodów.
Wyjaśnienia dotyczą zmian, które od 1 października br. wprowadziła nowelizacja z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835). Nie zostały wydane w trybie art. 14a ordynacji podatkowej, więc podatnik, który się do nich zastosuje, nie korzysta z ochrony prawnej.
Zasadniczo nowelizacja wprowadziła 17-proc. stawkę PIT dla dochodów w pierwszym progu podatkowym, ale w odniesieniu do 2019 r. stawka ta wynosi 17,75 proc.
Odrębnie też dla ostatniego kwartału 2019 r. została ustalona wysokość kosztów uzyskania przychodu.
Reklama
Wyjaśnienia MF dotyczą właśnie tego przejściowego okresu, czyli zaliczek płaconych w IV kwartale 2019 r.

Reklama

Nie tylko dla płatników

MF podkreśliło, że od 1 października 2019 r. koszty uzyskania przychodu w nowej wysokości stosują nie tylko płatnicy, ale też podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, czyli ci, którzy samodzielnie obliczają i wpłacają w trakcie roku zaliczki na podatek od swoich dochodów. Dotyczy to osób uzyskujących dochody:
  • ze stosunku pracy za granicą (art. 12 ust. 1 ustawy PIT),
  • z tytułu powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT),
  • z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Obliczane przez płatnika

Resort przypomniał, że w ostatnich trzech miesiącach br. płatnicy i podatnicy (oprócz tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą) stosują przy obliczaniu zaliczki na PIT stawkę 17 proc. (zamiast 18 proc.) oraz uwzględniają kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł (art. 6 ust. 1 nowelizacji).
Tak więc pracodawca przy poborze zaliczki od dochodów mieszczących się w pierwszym przedziale skali podatkowej zastosuje 17-proc. stawkę, a obliczoną zaliczkę zmniejszy (jeżeli jest do tego upoważniony przez pracownika) o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 43,76 zł.
Przy czym podatnik może upoważnić swojego płatnika (np. pracodawcę, rolniczą spółdzielnię produkcyjną, organ rentowy, bank wypłacający emeryturę z zagranicy, uczelnię wypłacającą stypendium czy zleceniodawcę) do stosowania przy poborze zaliczki wyższej stawki – w wysokości 17,75 proc.
Taka możliwość – jak tłumaczy ministerstwo – została wprowadzona z myślą o tych, którzy pierwszy przychód w 2019 r. uzyskali począwszy od 1 października br. Stawka 17,75 proc., będzie bowiem obowiązywała w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Z działalności gospodarczej

Prowadzący działalność gospodarczą obliczają zaliczki na dotychczasowych zasadach, z tym, że stosują już zmienioną skalę podatkową, czyli ze stawkami: 17,75 proc. i 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.
Uwzględniając też inną niż dotychczas kwotę zmniejszającą podatek – w wysokości 548,30 zł.
Resort wyjaśnił, że zasady te dotyczącą zaliczek obliczanych od 1 października br., czyli również za wrzesień 2019 r. lub za trzeci kwartał br. (wpłacane są bowiem do 20 października).
Takie same zasady obliczania zaliczek dotyczą osób opłacających zaliczki według skali podatkowej od dochodów: z najmu, z dzierżawy oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg) – tłumaczy MF.
Zwrot gotówkowy w B+R
Z wyjaśnień MF wynika, że zwrot gotówkowy dotyczący ulgi B+R, podlegający wykazaniu w zeznaniu za 2019 r. (dla działalności opodatkowanej według skali), będzie przysługiwał w kwocie stanowiącej 17,75 proc. kosztów na badania i rozwój, nieodliczonych od podstawy obliczenia podatku. Zwrot gotówkowy przysługuje podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą w rozliczeniu za ten rok i za rok następny (chodzi o mikro, małych i średnich przedsiębiorców).
Objaśnienia podatkowe MF z 15 października 2019 r.