W 2019 r. podatnicy zarabiający w granicach pierwszego progu skali podatkowej zapłacą podatek w wysokości 17,75 proc. zamiast obecnych 18 proc.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT zmniejszającej obciążenia fiskalne wpłynął już do Sejmu. Wynika z niego, że od 1 października br. do końca roku, a więc przez trzy miesiące, pracodawca będzie odprowadzał zaliczki od wynagrodzenia, stosując 17-proc. stawkę PIT.
Skorzystają na tym wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (w tym przedsiębiorcy), którzy zarabiali w 2019 r., nawet jeżeli wynagrodzenie otrzymywali np. przez kilka miesięcy, na początku roku.

Dodatkowa skala

Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu nowej skali podatkowej dla 2019 r., ze stawką 17,75 proc. Na prośbę zatrudnionego płatnik zastosuje stawkę w takiej właśnie wysokości już do zaliczek odprowadzanych za trzy ostatnie miesiące roku.
– Biorąc pod uwagę nową skalę podatkową, która ma obowiązywać za cały 2019 r., stawka 17,75 proc. zamiast 17 proc. pozwoli zmniejszyć roczny podatek do dopłaty – mówi Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, szefowa zespołu podatków osobistych w MDDP. Jak wyjaśnia ekspertka, będzie to korzystne np. dla osoby pracującej od października do grudnia na umowach zlecenie, z których dochód nie przekroczy pierwszego progu skali podatkowej (85 528 zł).
– Gdyby płatnik odprowadzał przez te trzy miesiące 17 proc. podatku, to zależnie od poziomu dochodów musiałby liczyć się z dopłatą w rozliczeniu rocznym – mówi Anna Misiak. Aby tego uniknąć, wystarczy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, aby zleceniodawca, potrącając zaliczki, uwzględniał stawkę 17,75 proc.

Wyższe koszty

Pod koniec roku będzie też można skorzystać z wyższych kosztów uzyskania przychodów. Podstawowe koszty pracownicze w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniosą miesięcznie 250 zł (patrz ramka). Uwzględnią je nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale również osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście (np. menadżerowie). Wyższe koszty za ostatnie trzy miesiące 2019 r. wpłyną na maksymalną wysokość kosztów rocznych. I tak, przykładowo, dla jednoetatowca roczny limit zwiększy się z 1 335 zł do 1751,25 zł.

Kwoty wolne

Modyfikacji ulegną także kwoty wolne od podatku. Chodzi o to, aby podatnicy, których dochód w ciągu roku nie przekroczy 8000 zł, nadal nie płacili w ogóle PIT. Dla zarabiających więcej (u których podstawa opodatkowania wyniesie ponad 8 tys. zł, ale mniej niż 13 tys. zł rocznie) kwota dochodu wolnego od podatku będzie się stopniowo zmniejszać.
Osoby, których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, ale nie przekroczy 85 528 zł, nie zapłacą podatku od dochodu wynoszącego 3089 zł (3089 zł x 17,75 proc. daje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548 zł 30 gr).
Kwota wolna będzie się również stopniowo zmniejszać dla tych, którzy wejdą w drugi próg podatkowy (zarobią 85 528 zł, ale nie więcej niż 127 tys. zł).
Natomiast zarabiający 127 tys. zł lub więcej w ogóle nie skorzystają z kwoty wolnej – tak samo jak dziś.

Przyszły rok

Od 2020 r. w skali podatkowej pojawi się stawka 17 proc., która zastąpi obowiązujące dziś 18 proc. Podstawowe, miesięczne koszty uzyskania przychodów będą takie same jak w ostatnim kwartale 2019 r. (250 zł). Roczny limit wyniesie zatem 3 tys. zł.
Również w tym przypadku ustawodawca dostosował kwoty zmniejszające podatki – tak aby kwota wolna pozostała na tym samym poziomie. I tak, osoby, których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, ale nie przekroczy 85 528 zł, nie zapłacą podatku od dochodu wynoszącego ok. 3089 zł (ok. 3089 zł x 17 proc. dają kwotę zmniejszającą podatek 525 zł 12 gr).

Najbogatsi też zyskają

– Na zmianach zyskają nie tylko osoby z mniejszymi dochodami, ale też zarabiający powyżej limitu pierwszego progu podatkowego, który wynosi 85 528 zł. Również oni zapłacą kilkaset złotych mniej PIT – zwraca uwagę Anna Misiak.
Przykład
Podatnik uzyskuje dochód w wysokości 130 tys. zł (po uwzględnieniu wszystkich kosztów pomniejszających przychód):
• zgodnie z obecnymi przepisami musiałby oddać fiskusowi 29 626 zł podatku,
• po uwzględnieniu zmian, które mają obowiązywać od 1 października 2019 r., będzie to 29 412 zł,
• w 2020 r. będzie to 28 706 zł. ©℗
Skala podatkowa w 2019 r. (2020 r.)
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17,75 proc. (17 proc.) minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181 zł 22 gr (15 395 zł 04 gr) + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. (2020 r.)
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
Mniej niż 8000 zł 1420 zł (1360 zł)
od 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł 1420 zł (1360 zł) pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr (834 zł 88 gr) × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
od 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł 548 zł 30 gr (525 zł 12 gr)
od 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł 548 zł 30 gr (525 zł 12 gr) pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr (525 zł 12 gr) × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 000 zł lub więcej 0 zł
Koszty uzyskania przychodów
Jakie koszy Tak jest (w zł) Tak będzie w rozliczeniu za 2019 r. (w zł) Tak będzie od 2020 r.
Miesięcznie
Podstawowe 111,25 250 (październik – grudzień) 250
Dla dojeżdżających 139,06 300 (październik – grudzień) 300
Limit roczny
Podstawowe 1335 1751,25 3000
Dla osób dojeżdżających 1 668,72 2151,54 3600
Dla wieloetatowców 2 002,05 2626,54 4500
Dla dojeżdżających wieloetatowców 2 502,56 3226,92 5400
Etap legislacyjny
Projekt zmian do ustawy o PIT, nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – wpłynął do Sejmu