Krajowa Administracja Skarbowa dziś udostępniła deklaracje roczne podatników składających PIT-37 i PIT-38. Wyjaśniamy, jak sprawdzić przygotowane przez urzędników zeznania.

Za sprawą nowej usługi resortu finansów – Twój e-PIT, rozliczenie podatku dla większości podatników będzie jeszcze prostsze. Skarbówka udostępniła zeznania podatników składających PIT-37 i PIT-38 na podstawie danych od płatnika i preferencji z lat ubiegłych. Podatnik może zaakceptować taką deklarację, wprowadzić poprawki lub odrzucić ją i rozliczyć się z fiskusem na własną rękę. Jeśli zaś nie zrobi nic do końca kwietnia, skarbówka potraktuje przygotowane zeznanie w ramach usługi „Twój e-PIT” za skutecznie złożone.

Dla kogo Twój e-PIT? W ramach nowej usługi urzędnicy wypełnią zeznania PIT-37 i PIT-38. To pierwsze dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Jak się zalogować?

Masz problem z rozliczaniem PIT? Pobierz nasz bezpłatny program PIT 2018

Zeznania udostępnione są na portalu www.podatki.gov.pl. Aby się zalogować, należy przygotować następujące dane: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu, którą podatnik wskazał w PIT za rok 2017, kwotę przychodu za 2018 rok (ta widnieje w informacji od płatnika np. PIT-11). Można także zalogować się korzystając z Profilu Zaufanego.

Logowanie nie powiedzie się, jeśli podatnik korzysta z nieobsługiwanej przez portal przeglądarki. Warto zadbać o poprawność wpisywanych danych, gdyż trzecia nieudana próba ich uzupełnienia może skończyć się dobowym zablokowaniem dostępu do serwisu.

Jak wprowadzić poprawki?

Przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT podatnik będzie mógł złożyć korektę zeznania. Poprawki podatnik powinien nanosić w pozycjach, które chce skorygować, następnie je zapisać i zaakceptować całe rozliczenie.

Kiedy zwrot podatku?

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli również w przypadku zeznań udostępnionych i zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT.

Czytaj też: Kraj ropą płynący stał się państwem upadłym. Jak to możliwe, że Maduro wciąż utrzymuje się przy władzy?

- Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. 45 dni to termin maksymalny, natomiast urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie, otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej – informuje KIS.