Nieprawidłowe odliczenie ulgi, brak podpisu czy niedołączenie niezbędnych dokumentów to typowe błędy popełniane przez podatników rozliczających PIT. Żeby uniknąć kar skarbowych, warto skorygować zeznanie podatkowe w terminie.

Bez względu a formę składania rocznego sprawozdania podatkowego, warto zadbać o poprawność naniesionych danych. Mimo, że termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2018 mija 30 kwietnia, skorygować przedstawiony fiskusowi formularz można przez kolejne 5 lat. Warto jednak poprawić błędy szybciej.

Gdy podatnik rozlicza się samodzielnie…

W przypadku e-deklaracji, korekty dokonuje się oznaczając w zeznaniu pole „korekta”. W formularzu podatkowym podatnik ma wybór między formularzem oznaczonym jako zeznanie i jego korekta. Dzięki zeznaniu korygującemu podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. Najczęściej popełnione tam błędy dotyczą braku załączonych załączników, nieprawidłowego odliczenia ulg czy nawet braku podpisu. W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ podatkowy podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego. Poprawione zeznanie najlepiej przekazać skarbówce zaraz po wykryciu błędu. W przeciwnym razie podatnik może zostać obciążony koniecznością uiszczenia odsetek od należnego podatku.

Twój e-PIT: Gdy PIT wypełniają urzędnicy…

Od tego roku podatnicy składający PIT-37 i PIT-38 mogą liczyć na ułatwienia. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nich zeznania i udostępni na portalu podatkowym. Do przygotowania zeznań skarbówka wykorzysta dane przekazane przez płatników i opcje zaznaczone w formularzach przez podatnika w poprzednich latach. Jak informuje Krajowa Informacja Skarbowa, podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w udostępnionym zeznaniu podatkowym, jeżeli błędy te powstały z winy organu podatkowego. Przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT podatnik będzie mógł złożyć korektę zeznania. Poprawki podatnik powinien nanosić w pozycjach, które chce skorygować, następnie je zapisać i zaakceptować całe rozliczenie.

Kary za błędy w zeznaniach podatkowych

„Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot wydatków, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”- czytamy w art. 76 ustawy kodeks karny skarbowy. Ta przewiduje karę grzywny za wykroczenie oraz przestępstwo skarbowe. Z wykroczeniem mamy do czynienia w przypadku, kiedy wartość popełnionego przez podatnika czynu nie przekroczy pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2010 roku jest to kwota 11 250 zł, gdyż kwota minimalnego wynagrodzenia to 2250 zł. Przekroczenie wskazanej sumy kwalifikuje dany czyn do kategorii przestępstwa skarbowego. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Wówczas najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa – 720.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy