Podatnicy rozliczający się ze skarbówką przez internet będą mogli liczyć na szybszy zwrot podatku. Jak informuje Ministerstwo Finansów, termin zwrotu nadpłaty został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni. Obowiązuje on także w przypadku usługi Twój e-PIT.

W świetle prawa, w przypadku gdy z rozliczenia PIT wynika nadpłata, fiskus zobowiązany jest zwrócić pieniądze podatnikom. Teoretycznie, w przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej, urząd ma 3 miesiące od dnia złożenia zeznania na zwrot należności, część podatników może jednak otrzymać pieniądze szybciej.

Podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Zatem samo złożenie druku zobowiązuje urząd do zwrotu nadpłaconego podatku.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli również w przypadku zeznań udostępnionych i zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. 45 dni to termin maksymalny, natomiast urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie, otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej – informuje resort finansów.

Skarbówka rozliczy PIT-37 i PIT-38

W tym roku obowiązek podatkowy większości podatników otrzymujących wypłatę od płatnika będą mniej skomplikowane. Krajowa Administracja Skarbowa rusza z programem Twój e-PIT. Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostaną udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na portalu podatkowym (www. podatki.gov.pl) w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnicy będą mieli nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania do organu podatkowego. W ten sposób będą mogli rozliczyć się podatnicy składający PIT indywidualnie, z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Co do zasady zeznania zostaną udostępnione dla podatników rozliczających się indywidulanie. Jeżeli podatnik będzie chciał rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie musiał (w udostępnionym zeznaniu podatkowym) samodzielnie zmienić formę opodatkowania wybierając, że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Urzędnicy wypełniając deklaracje za podatnika sugerować się będą danymi z ubiegłych lat. Podatnik będzie mógł jedynie nanieść poprawki, zaakceptować zeznanie lub odrzucić je i rozliczyć się na własną rękę. Jeśli podatnik nie zrobi nic, fiskus z góry założy, że deklaracja została zaakceptowana.