W 2019 roku małżeństwa rozliczą się z fiskusem na korzystniejszych zasadach. Zgodnie z nowymi przepisami, spóźnialscy nie stracą prawa do skorzystania z preferencji.

Od tego roku złożenie deklaracji PIT po terminie nie będzie już skutkowało utratą prawa od preferencyjnego rozliczenia się ze skarbówką. Chodzi m.in. o wspólne rozliczenie małżonków, a także deklarację osób samotnie wychowujących dziecko. Dziś takie spóźnienie oznacza utratę prawa do preferencji.

Kiedy opłaca się wspólne rozliczenie PIT?

Zasada jest prosta: im większa dysproporcja między zarobkami małżonków, tym większe oszczędności na wspólnym rozliczeniu PIT. Wspólne opodatkowanie jest korzystne, gdy dochody jednego z małżonków plasują się w innym przedziale skali podatkowej niż dochody drugiego małżonka. Oznacza to, że jeden z podatników odprowadza daninę, której wysokość obliczona jest według wyższej stawki podatkowej tj. 32 proc. Opodatkowanie dochodów zgodnie ze skalą podatkową do warunek wspólnego rozliczenia. Preferencja polega na obliczaniu podatku od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak obliczony podatek mnoży się razy dwa. Należy pamiętać, że z tej preferencji skorzystać mogą jedynie małżeństwa z najmniej rocznym stażem.

Jak rozliczyć się wspólnie?

Wspólne rozliczenie dochodów małżonków następuje na wniosek złożony przez nich we wspólnym zeznaniu podatkowym. Wniosek może być wyrażony przez jednego z małżonków, przy czym w takim przypadku jest to równoznaczne ze złożeniem przez małżonka oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków. Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, pod pewnymi warunkami, może być również złożony przez wdowę albo wdowca.

Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci dotyczy jedynie tych podatników, którzy są opiekunami prawnymi dziecka lub biologicznymi albo przysposabiającymi rodzicami. Preferencja adresowana jest do podatników niepozostających w związku małżeńskim, wdowców i osób, wobec których orzeczono separację. Ustawa o PIT przewiduje także możliwość skorzystania z tej formy rozliczenia także dla małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wówczas mowa bowiem o osobie samotnie wychowującej dziecko. Należy jednak pamiętać, że do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Rodzice żyjący w konkubinacie i razem wychowujący dziecko nie są osobami samotnie wychowującymi w świetle przepisów ustawy o PIT.

Przy tej formie rozliczenia nie jest wymagane, aby dziecko zarabiało. Beneficjent zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć 32 proc. stawki podatku.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, co zmieniło się w przepisach

Przykład 1 – stan prawny przed wejściem w życie nowelizacji Małżonkowie, jak co roku, przygotowali za 2017 r. wspólne zeznanie PIT-37. Zeznanie wysłali pocztą dopiero w dniu 2 maja 2018 r., a zatem po terminie przewidzianym na jego złożenie, który upłynął w dniu 30 kwietnia 2018 r. Po dwóch tygodniach małżonkowie otrzymali wezwanie z urzędu skarbowego do skorygowania rozliczenia rocznego poprzez złożenie odrębnych zeznań za 2017 r. W wezwaniu wskazano, że na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy PIT, wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków wyrażony w zeznaniu może być złożony wyłącznie do upływu terminu na złożenie zeznania, a złożenie przez małżonków wspólnego zeznania w dniu 2 maja 2018 r. (data stempla pocztowego Poczty Polskiej) spowodowało, że stracili uprawnienie do łącznego opodatkowania dochodów za 2017 r. W konsekwencji, małżonkowie skorygowali uprzednio złożone zeznanie PIT-37, składając odrębne zeznania PIT-37.

Przykład 2 – stan prawny po wejściu w życie nowelizacji Małżonkowie, rozliczając się za 2018 r., złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów w zeznaniu PIT-37 w dniu 5 maja 2019 r., czyli po terminie (ostatni dzień na terminowe złożenie zeznania upłynął w dniu 30 kwietnia 2019 r.). W związku z wejściem w życie nowelizacji znoszącej od dnia 1 stycznia 2019 r. ograniczenie czasowe na złożenie wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania, małżonkowie nie tracą uprawnienia do wspólnego opodatkowania dochodów mimo upływu terminu na złożenie zeznania. Wprowadzona zmiana ma bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Do kiedy złożyć PIT za 2018 rok?

Termin na złożenie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 mija końcem kwietnia. Choć większość podatników rozliczy się ze skarbówką w kwietniu, ryczałtowcy czy podatnicy, którzy stosują kartę podatkową mają czas do końca stycznia. Do tego czasu do skarbówki wpłynąć muszą druki tj. PIT-28, PIT-19 i PIT-16A. Podatnicy rozliczający PIT-37 i PIT-38 mają w tym roku możliwość skorzystania z usługi Twój E-PIT. 15 lutego skarbówka udostępni im wypełnione przez urząd zeznanie. Podatnik wówczas będzie mógł je zaakceptować, odrzucić, wprowadzić poprawki, lub nie zrobić nic – co traktowane będzie jako akceptacja zeznania. Więcej na temat usługi Twój e-PIT przeczytasz tutaj>>>