Obowiązki podatkowe części podatników zostaną od tego roku ograniczone do sprawdzenia przygotowanych przez urzędników deklaracji rocznych. Wyjaśniamy, na czym polega wdrażana przez resort finansów usługa „Twój e-PIT” i co zrobić, by skutecznie przekazać skarbówce zeznanie roczne.

Jak dowiadujemy się od przedstawicieli Krajowej Informacji Skarbowej, usługa „Twój e-PIT” na portalu podatkowym MF zostanie uruchomiona 15 lutego 2019 roku. Wówczas podatnicy składający zeznanie PIT-37 i PIT-38 będą mieli wgląd do przygotowanych przez skarbówkę formularzy.

Kogo obejmie Twój e-PIT?

W rozliczeniu za 2018 rok z ułatwienia skorzystają podatnicy składający PIT-37 i PIT-38. W kolejnych latach usługa obejmie też podatników prowadzących działalność gospodarczą i składających zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

PIT-37 dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o zarobki z tytułu wynagrodzeń i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych.
PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Jak skorzystać z usługi „Twój e-PIT?”

Ministerstwo Finansów opublikowało instrukcję, jak sprawdzić i zaakceptować zeznanie przygotowane w ramach nowej usługi:

1. LOGOWANIE Aby zalogować się na portalu podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT (dostępnej od 15 lutego) należy uwierzytelnić się wpisując numer PESEL lub NIP czy datę urodzenia. W celach weryfikacji należy podać także kwotę przychodu z deklaracji za ubiegły rok oraz kwotę przychodu za 2018 rok wskazanej w danym formularzu otrzymanym od pracodawcy np. PIT-11. Można także zalogować się do portalu przy użyciu profilu zaufanego.

2. WERYFIKACJA DANYCH Po zalogowaniu, podatnik będzie miał wzgląd do przygotowanych przez skarbówkę formularzy.

Wówczas będzie mógł:
- zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
- choć brak oficjalnych komunikatów w tej sprawie, najprawdopodobniej usługa pozwoli na zmianę sposobu rozliczenia (z indywidualnego na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko)
-zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku. W przeciwnym razie, skarbówka wykorzysta dane z minionego roku.
-zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
- dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
- odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
- nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia rozliczenie zostanie uznane za złożone


3. URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU. Pobranie takiego dokumentu to ostatni krok wysyłki zeznania.

Dlaczego warto sprawdzić swoje zeznanie?

Jak potwierdzają dla gp.pl rozmówcy z Krajowej Informacji Skarbowej, skarbówka przygotowując zeznania w ramach nowej usługi bazuje na danych otrzymanych przez płatnika i tych informacjach, które podatnik wskazał w zeznaniu za poprzedni rok. Oznacza to konieczność edycji danych w przypadku np. zyskania uprawnień do skorzystania z preferencji dopiero w tym roku.

Alternatywne opcje

Podatnik, o ile otrzymał już informacje o przychodach od płatnika, może już teraz złożyć PIT przez Internet lub tradycyjnie- w urzędzie skarbowym. Jedną z opcji jest wykorzystanie interaktywnych formularzy, które opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów lub korzystając z aplikacji e-deklaracje. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Istnieje też możliwość wypełnienia druku w okienku podawczym urzędu skarbowego. Wypełniony formularz można nadać także w polskiej placówce pocztowej, czy też złożyć w polskim urzędzie konsularnym. Jak dowiadujemy się w rozmowie z przedstawicielami Krajowej Informacji Skarbowej, samodzielne złożenie deklaracji przed 15 lutego zostanie odnotowane przez skarbówkę i potraktowane za skuteczne.