Terminy składania deklaracji podatkowych nie są jednolite. Choć większość podatników rozliczy się ze skarbówką w kwietniu, ryczałtowcy już na początku roku muszą przedstawić fiskusowi swoje przychody za ubiegły rok. Termin na złożenie deklaracji PIT-28 mija 31 stycznia.

Podatnicy, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu już teraz muszą rozliczyć się z fiskusem. Do końca stycznia należy przesłać PIT-28 za 2018 rok. Ten sam obowiązek dotyczy spółek jawnych i cywilnych a także podatników osiągających przychody z najmu czy z dzierżawy.

PIT-28 dotyczy podatników, którzy w 2018 roku uzyskali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o wpływy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub umowy najmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

PIT-19 także należy złożyć do końca stycznia. Druk ten adresowany jest do duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem swojej funkcji. Jeśli przychody te objęte są ryczałtem, duchowny musi złożyć zeznanie PIT-19 A. Jest to informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Pośpieszyć muszą się także podatnicy, którzy w ubiegłym roku zdecydowali o wyborze opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej. W terminie do 31 stycznia muszą złożyć deklarację PIT-16 A. Formularz ten zawiera informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 do końca kwietnia

Najpopularniejszym formularzem niezmiennie jest PIT-37. Druk ten dotyczy podatników, którzy otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o te zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-36 i PIT-36 L także należy złożyć do końca kwietnia. Formularze te dotyczą podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i z tego tytułu otrzymali przychody. PIT-36, niezależnie od liczby źródeł przychodów uzupełniają także podatnicy, którzy uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze lub ze źródeł położonych za granicą. Chodzi także o inne źródła opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. PIT-36 L dotyczy liniowców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Chodzi zatem o podatników, których zarobki opodatkowane są stałą, 19 proc. stawką.

Ten sam termin dotyczy składania PIT-38 i PIT-39. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach. PIT-39 dotyczy przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych 19 proc. stawką podatku.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnik, o ile otrzymał już informacje o przychodach od płatnika, może już teraz złożyć PIT przez Internet lub tradycyjnie- w urzędzie skarbowym. Jedną z opcji jest wykorzystanie interaktywnych formularzy, które opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów lub korzystając z aplikacji e-deklaracje. Istnieje też możliwość wypełnienia druku w okienku podawczym urzędu skarbowego. Wypełniony formularz można nadać także w polskiej placówce pocztowej, czy też złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

Podatnicy rozliczający PIT-37 i PIT-38 mają w tym roku możliwość skorzystania z usługi Twój E-PIT. 15 lutego skarbówka udostępni im wypełnione przez urząd zeznanie. Podatnik wówczas będzie mógł je zaakceptować, odrzucić, wprowadzić poprawki, lub nie zrobić nic – co traktowane będzie jako akceptacja zeznania. Więcej na temat usługi Twój e-PIT przeczytasz tutaj>>>