Właściciele domów jednorodzinnych skorzystają z nowej ulgi w PIT za 2019 rok. Podatnicy będą mogli pomniejszyć dochód o wydatki przeznaczone na termomodernizację domu. Maksymalna kwota odliczeń to nawet 53 tys. zł

Ostatnie posiedzenie Sejmu zaowocowało nową ulgą w PIT. Podatnicy opodatkowani zgodnie ze skalą podatkową, a także liniowcy i ryczałtowcy będą mogli zaoszczędzić wykorzystując ulgę termomodernizacyjną. Mowa o odliczeniu wydatków przeznaczonych na termomodernizację przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego domu jednorodzinnego, który stanowi własność podatnika. Ustawodawca wskazuje na wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest też udokumentowanie poniesionych wydatków. Jak zakłada ustawodawca, dowodem dla fiskusa będą faktury VAT. Za kwotę wydatku będzie przyjmowana kwota wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, ale tylko w przypadku, gdy nie został on odliczony na podstawie innych przepisów.

Ile można zaoszczędzić?

Ulga termomodernizacyjna jest limitowana. Zgodnie z treścią ustawy, od dochodu odliczyć można maksymalnie 23 proc. wydatków. Kwota ta nie może jednocześnie przekraczać 53 tys. złotych bez względu na liczbę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia.

Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 12 października 2019 roku.