- W instrukcji dla urzędów skarbowych nie ma żadnego ukrytego klucza działania administracji skarbowej - mówi w wywiadzie dla DGP Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów.
Do urzędów skarbowych trafiła instrukcja w sprawie obsługi wniosków PIT-WZ. Czy – jak podała wczoraj Gazeta Wyborcza– podatnicy, którzy złożyli wniosek o wypełnienie zeznania przez skarbówkę będą teraz prześwietlani w pierwszej kolejności?
Nie było zaleceń, z których miałoby wynikać, że wszystkie osoby korzystające z PIT-WZ, powinny być kontrolowane przez urzędy skarbowe i to tym bardziej w pierwszej kolejności. To absurd. Dla urzędów skarbowych nie powinno mieć znaczenia, czy zeznanie podatkowe zostało sporządzone na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ, czy w formie papierowej lub elektronicznej.
Po co zatem została wydana instrukcja?
Pismo z instrukcją dotyczącą obsługi wniosków PIT-WZ oraz wygenerowanych na ich podstawie zeznań PIT-37, a także obsługi oświadczeń PIT-OP zostało przesłane do urzędów skarbowych celem wsparcia urzędów skarbowych oraz udzielenia merytorycznej i technicznej pomocy w obsłudze nowego sposobu dokonywania rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszej kolejności urzędy skarbowe powinny dokonać weryfikacji zeznań, w których wykazano kwotę nadpłaty do zwrotu, tak aby dochować ustawowego terminu do jej dokonania. Co ważne weryfikacja wcale nie oznacza automatycznego wezwania do urzędu. W większości przypadków administracja skarbowa dokonuje analizy poprawności na podstawie informacji, które już posiada, bez konieczności angażowania podatnika.
W takim razie czemu służył w instrukcji podział: na podatników, którzy nie zaakceptowali zeznania, ale po 2 maja zostały one uznane za złożone, na tych, którzy je zaakceptowali, wystąpili o nadpłatę oraz na pozostałych?
Nie ma w tym żadnego ukrytego klucza działania administracji skarbowej. Tak jak powiedziałam, jest to spowodowane koniecznością dokonania w pierwszej kolejności weryfikacji tych zeznań, z których wynika kwota nadpłaty. Nie chcemy uchybić obowiązującym terminom i staramy się zwracać nadpłacony podatek możliwie jak najszybciej, nie czekając do ostatniej chwili.
Czym kierują się urzędy, wyznaczając zeznania do weryfikacji?
Urzędy skarbowe, weryfikując zeznania podatkowe, powinny kierować się zgodnością danych wykazanych we wniosku PIT-WZ z danymi i informacjami posiadanymi przez urząd skarbowy, a także prawidłowością ulg przysługujących podatnikowi oraz przepisami związanymi z terminami, np. do zwrotu nadpłaty.
Czy w kolejnych latach będzie możliwe skorzystanie z usługi wypełnienia PIT przez skarbówkę?
Oczywiście tak, to jest bardzo ważne dla Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego właśnie w tym roku uruchomiliśmy kolejny, po e-deklaracjach i usłudze PFR, sposób rozliczenia się z podatku, który będzie obowiązywał także za rok. Mamy nadzieję, że uda się go jeszcze udoskonalić, aby coraz więcej osób korzystało z tej prostej formy rozliczenia się z fiskusem. Z każdym rokiem Polacy chętniej korzystają z różnych form elektronicznego rozliczenia. W tym roku padł w tej kwestii kolejny rekord złożonych deklaracji przez internet.

Fragment instrukcji MF

„Realizacja ustawowej dyspozycji dot. obowiązku korygowania zeznania PIT-37 udostępnionego na podstawie wniosku PIT-WZ, w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że sporządzone zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8, zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, winna w szczególności polegać na poddaniu weryfikacji wszystkich zeznań PIT-37, udostępnionych podatnikom na podstawie wniosków PIT-WZ, przy czym kolejność weryfikacji winna być następująca:

1) zeznania niezaakceptowane przez podatnika, ale z uwagi na treść przepisu art. 45ca ust. 7 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – złożone skutecznie, z których wynika kwota do zwrotu. Czynności tych należy dokonać przed upływem terminu zwrotu nadpłaty, określonym w art. 77 § 1 pkt 5) Ordynacji podatkowej;

2) zeznania zaakceptowane przez podatnika, z których wynika kwota do zwrotu. Czynności tych należy dokonać przed upływem terminu zwrotu nadpłaty, określonym w art. 77 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej;

3) zeznania niezaakceptowane przez podatnika, ale z uwagi na treść przepisu art. 45ca ust. 7 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – złożone skutecznie, pozostałe. Czynności tych należy dokonać w terminie do dnia 30 września 2017 r.;

4) zeznania zaakceptowane przez podatnika – pozostałe. Czynności tych należy dokonać w terminie do dnia 30 września 2017 r.”.