Podatnicy będą musieli rozliczyć swoje dochody osiągnięte w 2016 roku i przekazać roczne deklaracje fiskusowi. W którym urzędzie skarbowym należy je złożyć?

Przed takim pytaniem co roku staje szczególnie ta grupa podatników, która zmieniła miejsce zamieszkania. Odpowiedź nasuwa ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych. Zgodnie z art.45, właściwość miejscowa urzędu skarbowego określana jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Akt precyzuje, że chodzi o urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – właściwość ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Jakie progi podatkowe obowiązują w 2017 roku? Sprawdź>>

Miejsce zameldowania nie ma wpływu rozliczenie rocznej deklaracji. Nie trzeba także mieć meldunku w miejscowości, w której podatnik mieszka by złożyć formularz. Co więcej, fiskus nie wymaga żadnych innych załączników poświadczających miejsce zameldowania czy zamieszkania. Wystarczy jedynie w odpowiednim miejscu deklaracji wpisać aktualny adres zamieszkania i dostarczyć do urzędu właściwego ze względu właśnie na to kryterium.

Reklama

W ubiegłym roku podatnicy często decydowali się na rozliczanie się wspólnie z małżonkiem. Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9,3 mln podatników, tj. 37 proc. ogólnej liczby podatników, którzy opodatkowali dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. Jak rozliczyć wspólny PIT w przypadku, gdy małżonkowie mieszkają w różnych miejscach? Wówczas, jeśli spełniają warunki zezwalające na wspólne rozliczenie, małżonkowie mogą wybrać urząd, do którego trafi zeznanie podatkowe. Musi to być jednak urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania jednego z małżonków

W szczególnych przypadkach, podatnicy mogą zdecydować się na rozliczenie deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem. Takie rozwiązanie bywa o wiele korzystniejsze, niż rozliczanie się samodzielnie. Sprawdź, kiedy będzie ono opłacalne>>

W 2017 roku podatnicy maja nieco więcej czasu na wypełnienie deklaracji PIT. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy, dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.