Rozpiętość stawek taksy notarialnej jest olbrzymia. Za najprostsze czynności notarialne można zapłacić np. tylko 5 zł. A za inne notariusz pobierze nawet 10 tys. Jest jednak sposób, by uwolnić się od kosztów w całości czy choćby w części. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Zbyt wysokie koszty notariusza. Co robić?

Z zasady notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Notariusz nie musi pobierać opłaty w maksymalnej wysokości. Są jednak sytuacje, kiedy klienta kancelarii i tak nie stać na uiszczenie wynagrodzenia rejentowi. W pewnych okolicznościach uda mu się uwolnić z kosztów czynności prawnych. Konieczny jest wniosek.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty taksy notarialnej?

Jeżeli klient kancelarii nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza. Prośbę należy skierować jednak nie do samego notariusza a do sądu. Odpowiednim w każdej sprawie kosztów notarialnych jest sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Klient może starać się o zwolnienie z ponoszenia wynagrodzenia notariusza w całości lub w części.

Wniosek o zwolnienie z kosztów notarialnych. Co zrobi sąd?

Jeżeli sąd uzna, że w danej sprawie zachodzi potrzeba zwolnienia z kosztów, bo osoba nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza, wtedy uwzględnia wniosek i wyznaczy notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Notariusz jednak i tak musi otrzymać swoje wynagrodzenie. Przepisy Prawa o notariacie stanowią, że za osobę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną zapłaci Skarb Państwa.

Zwolnienie z kosztów może objąć także opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej prawa nabytego w akcie notarialnym. Trzeba to jednak sądowi wskazać.Do wniosku o zwolnienie z kosztów należy dołączyć oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu, dochodach, majątku i ponoszonych wydatkach. Trzeba tego dokonać na urzędowym formularzu stosowanym przy składaniu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych.