.

Sprawa przed NSA została zainicjowana skargą kasacyjną pewnej spółki, która poskarżyła się na uchwałę krajobrazową. Sąd nabrał wątpliwości, czy zgodne z konstytucją są przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w zakresie, w jakim przewidują obowiązek dostosowania m.in. tablic i urządzeń reklamowych do zakazów i warunków określonych w uchwale krajobrazowej, bez jednoczesnego zapewnienia podmiotom, które są zobowiązane do usunięcia takich obiektów, ścieżki dochodzenia odszkodowania. Dlatego też postanowił zapytać o to TK.