Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego lada moment zostanie podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie po trzech miesiącach, ale już po 14 dniach zmienią się reguły składania pozwów w sprawach dotyczących kredytów walutowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 nowelizacji w okresie pięciu lat powództwo konsumenta tego rodzaju wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.