O dokonaniach specwydziału podczas sześciu lat jego funkcjonowania dowiadujemy się z odpowiedzi, której Dariusz Barski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, udzielił na interpelację poselską Franciszka Sterczewskiego (KO). Wynika z niej, że od momentu powstania WSW PK zakończono 206 spraw, a obecnie w tym wydziale są prowadzone (lub nadzorowane) 73 postępowania przygotowawcze.