Najnowszym tego przykładem są zdania odrębne zgłoszone do niedawno opublikowanego głośnego wyroku TK, w którym stwierdzono niezgodność niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją (sygn. akt K 3/21). Swoje obiekcje - czy to do samego orzeczenia, czy też do sposobu procedowania w sprawie - zgłosiło aż pięciu sędziów TK. W treści jednego ze zdań odrębnych znalazł się nawet zarzut manipulowania składami wyznaczonymi do rozstrzygania wniosków o wyłączenie konkretnych sędziów.