Co się zmieni? Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje przede wszystkim wprowadzenie trzech nowych instytucji, które mają umożliwić skuteczniejszą izolację sprawców przemocy – także w sytuacji, gdy stanowią oni zagrożenie nie tylko we wspólnym mieszkaniu. Mowa o zakazie zbliżania się do ofiary na konkretną odległość (która ma być określana w metrach), zakazie kontaktowania się z ofiarą oraz zakazie wstępu i przebywania np. na terenie szkoły, przedszkola czy obiektu sportowego. Podobnie jak w przypadku poprzednio przyjętych rozwiązań, aby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę, w pierwszej kolejności każdy z zakazów będzie mogła tymczasowo nałożyć policja (w niektórych przypadkach również Żandarmeria Wojskowa). O jego ewentualnym przedłużeniu lub skróceniu będzie w następnej kolejności decydował sąd.
W projekcie ustawy zaproponowano również rozwiązania, które mają korzystnie wpłynąć na procedurę przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych i zapewnienie odpowiedniej ochrony osób, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym. Zgodnie z proponowanymi przepisami pouczenia w trakcie postępowania karnego będą musiały być dostosowane do wieku, stanu zdrowia i poziomu rozwoju umysłowego. Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie można w tym celu wykorzystywać wszelkie formy, także graficzne. Resort przewiduje, że wzory takich zrozumiałych pouczeń mają być powszechnie dostępne, także w formie on-line. Bardziej przyjazne zasady przesłuchań zostaną także rozszerzone na wszystkich małoletnich, nie tylko tych, którzy nie ukończyli 15 lat. Kodeks postępowania karnego ma zostać również uzupełniony o nowy rodzaj niedopuszczalnych pytań – dotyczących życia seksualnego – o ile nie będą one miały decydującego znaczenia dla sprawy. ©℗