– Zmiany mają na celu rozwiązanie problemów związanych z występującymi coraz częściej w praktyce zbiegami egzekucji zabezpieczeń. Dotyczy to zarówno przejęcia egzekucji sądowej i zabezpieczenia administracyjnego, jak i „wewnętrznych” zbiegów zabezpieczenia i egzekucji sądowej – czytamy w uzasadnieniu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu.
I tak zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem art. 7731 par. 32 k.p.c. w przypadku zbiegu egzekucji i sądowego zabezpieczenia sprawę o zabezpieczenie będzie przejmował komornik, który prowadził dotąd egzekucję. Jak tłumaczy resort, wynika to z tego, że dysponując tytułem wykonawczym, realizuje on prawa definitywne dalej idące. W razie potrzeby komornik może także dokonać podziału sumy uzyskanej z egzekucji, rozstrzygając o pierwszeństwie dochodzonych lub podlegających zabezpieczeniu świadczeń i przekazać w razie potrzeby stosowne środki podmiotowi uprawnionemu z zabezpieczenia na rachunek depozytowy.