Od dłuższego czasu muzycy próbują zagarnąć dla siebie famę związaną z działalnością grupy. Skawiński zastrzegł w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oznaczenie „kombi”. Z kolei Łosowski uzyskał w EUIPO prawa do znaku towarowego „KOMBI Łosowski”. Próbował też zastrzec w rodzimym Urzędzie Patentowym dwa znaki „KOMBI” (słowny oraz słowno-graficzny), ale postępowanie zostało umorzone.
Sprawa, której dotyczy wyrok Sądu UE, zaczęła się pod koniec 2014 r., gdy Łosowski zarejestrował w EUIPO znak towarowy słowny „KOMBI” w trzech klasach (związanych z płytami, książkami, plakatami oraz usługami rozrywkowymi). W kwietniu 2016 r. Skawiński wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa do tego oznaczenia. Argumentem był wcześniej zarejestrowany przez niego znak słowny „kombii” przypisany do tych samych klas (plus dodatkowo do klasy związanej z usługami agencji reklamowo-promocyjnej).