Spór został podsycony informacją, że w lipcu 2021 r. Turcy zgłosili w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak towarowy 'Turk Aegean' do celów promocji wypoczynku w tureckim obszarze Morza Egejskiego. Wniosek został złożony przez pełnomocnika w Hiszpanii. Oznaczenie uzyskało ochronę w grudniu 2021 r., przy braku sprzeciwu. Dzięki rejestracji Turkom wolno stosować wspomnianą nazwę w broszurach reklamowych, telewizji oraz mediach społecznościowych.
Tuż przed tegorocznym sezonem wakacyjnym wrzawę wokół zarejestrowanego znaku towarowego podnieśli Grecy. Zwrócili uwagę, że Morze Egejskie od setek lat znane jest jako „morze Greków”. Lamentowali, że EUIPO zignorował historię i fakty z przeszłości w czasie, gdy Turcy próbują swoją agresywną polityką zawłaszczyć dla siebie ten obszar.