Jednym z haseł reformy komorniczej z 2019 r. było wprowadzenie obowiązku osobistego wykonywania czynności komorniczych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1168 ze zm.) czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym komornik wykonuje osobiście. W określonych przypadkach może zlecić niektóre zadania asesorowi komorniczemu, lecz tylko w celu przygotowania danej osoby do zawodu.