Jak ostrzega Krajowa Rada Komornicza – to w istocie próba wyłudzenia. Zawarte w treści linki mogą prowadzić do złośliwego oprogramowania. Zainfekowanie nim może zaś skutkować nie tylko tym, że rzekomy dłużnik straci drobną kwotę wskazaną jako zadłużenie, ale znacznie większe pieniądze. Zwykle w takich sytuacjach istnieje ryzyko pozyskania przez oszustów danych umożliwiających zalogowanie się do konta bankowego albo danych karty kredytowej.
By nie paść ofiarą oszustów, wystarczy wiedzieć, że komornik nigdy nie wysyła informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego poprzez SMS. Co więcej, przepisy nie zezwalają na wysłanie takiego pisma nawet za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z przepisami zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego musi być doręczone na piśmie, tradycyjną pocztą lub osobiście przez komornika bądź pracownika kancelarii. W sytuacji gdy otrzymamy takie zawiadomienie SMS-em lub e-mailem, można od razu powiadomić organy ścigania o próbie oszustwa.