Przepisy, które wyłączyły udział ławników z orzekania w sprawach cywilnych, obowiązują już od ponad półtora roku. Zostały one wprowadzone z powodu pandemii COVID-19, gdyż ustawodawca uznał, że dzięki nim zmniejszy zagrożenie epidemiczne, jakie jego zdaniem stwarzają dla siebie nawzajem „trzy osoby zasiadające wspólnie w składzie sądu”. Mimo to przyjęte rozwiązanie zostało podane w wątpliwość przez wiele organów, w tym m.in. obecną Krajową Radę Sądownictwa, rzecznika praw obywatelskich czy I prezesa Sądu Najwyższego. Pojawiły się nawet zarzuty naruszenia konstytucji.
Teraz resort sprawiedliwości, choć nadal stoi na stanowisku, że czasowe wyeliminowanie ławników z procesów cywilnych nie jest sprzeczne z ustawą zasadniczą, przyznaje, że nie wyklucza zmian.