Jak czytamy w komunikacie resortu, jednym z powodów przystąpienia do prac legislacyjnych było fiasko próby stworzenia wspólnego dla całej branży Kodeksu Dobrych Praktyk, opracowanego z inicjatywy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
W Polsce działa ponad 1300 sieci franczyzowych i 80 tys. franczyzobiorców. Ci ostatni to zwykle drobni przedsiębiorcy. Franczyzodawcy z kolei to z reguły podmioty silniejsze, narzucające warunki współpracy. „W obowiązujących rozwiązaniach najbardziej kontrowersyjna jest kwestia terminów wypowiedzeń oraz konstrukcja umów. Często franczyzobiorcy nie mają prawa nawet ujawnić treści umowy. Sprawia to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma bardzo ograniczone możliwości kontroli tego rodzaju kontraktów” – mówił DGP we wrześniu ub.r. Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów. ©℗