Radca prawna została ukarana naganą za to, że w danym okresie szkoleniowym nie zdobyła wymaganej liczby punktów. Co ciekawe, nie kwestionowała tego, lecz podnosiła, że zarzut w istocie dotyczy nierzetelnego wykonywania przez nią zawodu, czego w postępowaniu nie wykazano. Korporacyjny Wyższy Sąd Dyscyplinarny podtrzymał decyzję sądu izbowego, obniżając jedynie koszty postępowania zasądzone od obwinionej (z 2500 zł do 1500 zł).
W kasacji obrona podniosła zarzuty naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Miało ono polegać na prowadzeniu sprawy mimo przedawnienia karalności czynu oraz na naruszeniu prawa do obrony przez procedowanie mimo nieobecności obwinionej.