Wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów. Proszą w nim o zbadanie zgodności art. 38 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2368 ze zm.) oraz art. 49 ust 1 i 3 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) z konstytucją. Według parlamentarzystów wskazane regulacje mogą naruszać swobodę działalności gospodarczej, wyboru zawodu, ale także zrzeszania się, przyznając zbyt duże uprawnienia samorządom prawniczym.
Kwestionowany przepis prawa o adwokaturze stanowi, że: „Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej”. Bardzo podobne brzmienie ma przywołany we wniosku przepis ustawy o radcach prawnych.