Przypomnijmy, że resort sprawiedliwości pracuje obecnie nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Przewiduje on przede wszystkim poprawienie i uściślenie niektórych rozwiązań wprowadzonych w listopadzie 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 965), które mają na celu zapewnienie lepszej ochrony ofiarom przemocy domowej. Ustawa umożliwiła m.in. wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy domowej. Resort doszedł jednak do wniosku, że niektóre przepisy wymagają korekty. Jedną z najważniejszych zmian ma być położenie większego nacisku na zakaz zbliżania się do konkretnej osoby (określanego w metrach), a nie mieszkania. Niezastosowanie się do takiej dyspozycji będzie się wiązało z możliwością orzeczenia kary grzywny (do 5 tys. zł) lub aresztu (do 30 dni).
Wśród drobnych korekt znalazła się jednak istotna zmiana, dotycząca właściwości sądów rozpoznających sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do tej pory zajmowały się nimi wydziały cywilne sądów rejonowych. Jeżeli kształt zaproponowanych przepisów się nie zmieni, tego typu sprawy zostaną przerzucone do wydziałów rodzinnych.