Rok po wejściu w życie przepisów o izolacji sprawcy przemocy domowej Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, w ramach której osoby stosujące przemoc wobec najbliższych nie miałyby wstępu do miejsca pracy ofiary, a także np. szkół czy obiektów sportowych. Proponowane przez resort zmiany pozytywnie zaopiniował rzecznik praw obywatelskich, gdyż zmiana ma uzupełnić poważną lukę prawną, na którą RPO wiele razy wskazywał. Chodzi o to, że osoby, które doświadczyły przemocy, nie mogły liczyć na ochronę poza mieszkaniem i jego najbliższą okolicą.
- Z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest dostosowanie standardu ochrony w Polsce do tego wynikającego z konwencji stambulskiej. Jej art. 52 przewiduje właśnie zakaz zbliżania się do osoby, a nie tylko mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Z punktu widzenia projektowania mechanizmów ochrony osób doświadczających przemocy domowej to bardzo ważne poszerzenie zakresu tej ochrony - tłumaczy Aleksandra Szczerba z zespołu ds. równego traktowania biura RPO.