Jakie zmiany w aplikacji adwokackiej są planowane?
Będą szczególnie dotyczyć wzmocnienia szkolenia umiejętności miękkich, czyli tego, jak otworzyć kancelarię, pozyskiwać klientów, wyceniać swoją pracę, jak utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług prawnych. Chcielibyśmy też, by były to szkolenia permanentne, czyli nie kończyły się na jednym roku aplikacji, ale były prowadzone przez cały okres jej trwania. Zyskujemy nowe narzędzia i techniki i tym chcemy się dzielić z aplikantami. W pierwszej kolejności będziemy więc kłaść większy nacisk na przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu aplikacji. Kwestia numer dwa to wprowadzenie centralnego próbnego egzaminu zawodowego. Bo ten egzamin to przecież dla aplikantów być albo nie być. Egzamin próbny byłby przeprowadzany na ostatnim roku, w okolicach IV kw. Odbywałby się na zasadach jak najbardziej zbliżonych do egzaminu państwowego.