To ważna informacja dla pełnomocników zastanawiających się nad taktyką procesową. Próba postawienia kropki nad i w postaci wyciągnięcia w ostatniej chwili prywatnej ekspertyzy może bowiem okazać się nieskuteczna.
Zastawiona pułapka