Dyrektor zakładu karnego orzekł o zawieszeniu w czynnościach służbowych sierżanta działu ochrony zakładu karnego w związku z zawiadomieniem prokuratury rejonowej o przedstawieniu mu zarzutów. Był on podejrzany m.in. o stosowanie przemocy i doprowadzenie pod przymusem do tzw. innej czynności seksualnej (art. 197 par. 2 i art. 217 par. 1 k.k.). Zawieszenie kilkakrotnie przedłużano kolejnymi decyzjami dyrektora.
Funkcjonariusz został zawiadomiony o wszczęciu wobec niego postepowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w związku ze zbliżającym się upływem 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach. Jego pełnomocnik poinformował, że sprawa karna jest w toku, złożył też wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, przesłuchanie świadków i zabezpieczenie monitoringu na okoliczność należytego wykonywania przez funkcjonariusza obowiązków służbowych.