Ustawa nowelizująca kodeks postępowania administracyjnego, podpisana w sobotę przez prezydenta, zakłada też, że sprawy wszczęte zbyt późno, a wciąż niezakończone, zostaną umorzone z mocy prawa.
Prezydent: koniec chaosu