Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która miała realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to zaledwie trzy krótkie artykuły. W praktyce, jeśli Sejm ostatecznie nie zgodzi się na przyjęcie poprawek Senatu, może spowodować nieodwracalne konsekwencje dla tysięcy osób pokrzywdzonych decyzjami wydanymi z rażącym naruszeniem prawa. To nie tylko sprawy z reprywatyzacją w tle. Jak mówią prawnicy, przyjęcie przepisów doprowadzi do legalizacji całego bezprawia, które wydarzyło się w czasach PRL-u. Nowelizacja zamknie drogę nie tylko do odzyskania nieruchomości, ale także do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań.

Tło nowelizacji