Wzmocnienie ochrony dzieci i usprawnienie postępowań z zakresu prawa rodzinnego – to główne założenia planowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Pracuje nad nią Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nowością będzie nałożenie na sąd ustawowego obowiązku zawiadamiania prokuratora, że przed sądem opiekuńczym toczy się postępowanie z udziałem dziecka. Szczegółowo doprecyzowane zostaną warunki, w jakich małoletni będzie mógł być wysłuchiwany również w trakcie rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Tego typu regulacje przewidują już przepisy m.in. procedury karnej.