16 lipca członkowie kolegium SN poprosili o niezwłoczne zwołanie posiedzenia. [Aktualizacja 19 lipca]: I prezes SN odpowiedziała na wniosek odmownie.

"Jako członek kolegium SN [...] w uzgodnieniu z członkami tego organu, sędziami SN Dariuszem Laskowskim, Michałem Laskowski, Józefem Iwulskim, Agnieszką Piotrowską, Dariuszem Dończykiem, Bohdanem Bieńkiem, Jarosławem Marasem, Tomaszem Artymiukiem, Rączką wnoszę o niezwłoczne wyznaczenie terminu posiedzenia kolegium SN" - pisze w piśmie do I prezes SN Małgorzaty Manowskiej Marta Romańska.

W piśmie czytamy, że celem posiedzenia ma być zajęcie stanowiska w przedmiocie sposobu zastosowania się przez SN do postanowienia wiceprezesa TSUE z 14 lipca br. w sprawie I C 204/21 oraz wyroku TSUE z 15 lipca w sprawie C 719/19 oraz w przedmiocie sposobu w jaki publicznie zareagowała na ten wyrok Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Wniosek członków kolegium SN / Inne

Z uwagi na charakter sprawy Marta Romańska wnosi o wyznaczenie terminu posiedzenia Kolegium SN nie później niż w poniedziałek 19 lipca.

Aktualizacja 19 lipca 2021
Więcej na ten temat: