Jak przekazało w czwartek Biuro Rzecznika, spośród wniosków otrzymanych przez RPO podjęto do prowadzenia i zwrócono się o akta w 2 tys. 374 sprawach. Natomiast udzielono wyjaśnień i zakończono - bez zwracania się o akta i bez prośby o uzupełnienie wniosku - 4 tys. 427 spraw. Natomiast w 1 tys. 209 sprawach zwrócono się o uzupełnienie wniosku, na przykład o dosłanie dokumentów. Łącznie więc spośród otrzymanych wniosków rozpatrzono 8 tys. 10 spraw.

"Część wniosków jest niekompletna, a obywatele – mimo ponagleń – nie uzupełniają niezbędnej dokumentacji umożliwiającej zbadanie sprawy, bądź trwa to wiele miesięcy. Dotyczy to zwłaszcza konieczności ustalania następców prawnych pierwotnych stron postępowania w przypadku śmierci, bądź przekształceń podmiotowych. Część wnioskodawców rezygnuje z podtrzymywania złożonego już wniosku" - zaznaczyło Biuro RPO.