Pytanie w tej sprawie przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Lublinie. Zapadło ono na kanwie sprawy kobiety, która w 2015 r. założyła działalność gospodarczą i zadeklarowała podstawę wymiaru składek w maksymalnej wysokości. Już po kilku tygodniach zaczęła jednak korzystać z zasiłków chorobowych i macierzyńskich ze względu na dwie następujące po sobie ciąże.

Decyzja ZUS