Wartość polskiego rynku Internetu Rzeczy (IoT) podwoi się z 1,5 mld USD w 2014 r. do 3,1 mld USD w 2018 r., szacuje firma badawcza IDC Polska.

"780 mln USD – tyle według najnowszego raportu IDC Polska wydały na technologie i usługi związane z Internetem Rzeczy (Internet of Things, IoT) trzy branże: produkcyjna, transportowa i energetyczna. Choć w ubiegłym roku to one przeznaczyły na IoT najwięcej środków, to - jak zauważają analitycy IDC - wkrótce ma się to zmienić. Do 2018 roku motorem napędzającym rynek Internetu Rzeczy będzie handel detaliczny i branża konsumencka. Wydatki na technologie i usługi IoT będą rosły w tych obszarach odpowiednio o 32 i 24% średniorocznie. Według raportu IDC pt. Poland Internet of Things Market 2015–2018 Forecast, wartość polskiego rynku IoT podwoi się z 1,5 mld USD w 2014 r. do 3,1 mld USD w 2018 r." – czytamy w komunikacie.

Analitycy IDC wskazują, że wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy powinno odbywać się we współpracy z partnerami posiadającymi doświadczenie nie tylko w konkretnej branży, ale także w zakresie technologii, sprzętu i rozwiązań komunikacyjnych. Na czoło w tej grupie wysuwają się firmy IT i operatorzy telekomunikacyjni, którzy w coraz większym stopniu stawiają na wartość dodaną, nie poprzestając na sprzedaży kart SIM czy pakietów transmisji danych.

"W tym kontekście IoT jest szansą dla telekomów na nowe źródła przychodów, niezbędne w kontekście spadku znaczenia usług głosowych czy tekstowych. Inwestycje firm w zakresie IoT muszą być powiązane z rozpoznaniem rynku oraz uwzględnieniem takich czynników jak bezpieczeństwo, prywatność i regulacje prawne. Dotyczy to szczególnie takich branż jak finanse, telekomunikacja czy ochrona zdrowia" – czytamy dalej.

"W niedalekiej przyszłości rozwiązania oparte na IoT staną się powszechne w wielu branżach, od sektora publicznego, przez przemysł, po handel detaliczny czy sektor finansowy. Zastosowanie technologii IoT będzie oznaczało znaczne zwiększenie konkurencyjności ich produktów i usług oraz lepszą efektywność biznesu. Dlatego brak strategii w tym zakresie może negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową firmy" — powiedział research manager w IDC Poland Jarek Smulski, cytowany w komunikacie.

Raport opisujący wielkość polskiego rynku IoT oparty jest na danych zgromadzonych w przewodniku IDC Worldwide IoT Spending Guide by Vertical. Raport koncentruje się na 25 najszybciej rozwijających się obszarach w 11 branżach, m.in. konsumenckiej, handlowej, zdrowotnej, administracji publicznej, produkcyjnej i transportowej oraz ocenia potencjał IoT w obszarze rozwiązań technologicznych.

"Na rynku Internetu Rzeczy robi się coraz bardziej tłoczno. Aktywni na nim są zarówno wielcy gracze z branży IT jak i małe, innowacyjne firmy, często startupy, które dzięki świeżym pomysłom notują szybki wzrost przychodów. Duży udział w rozwoju polskiego rynku IoT mają też firmy telekomunikacyjne. Dlatego w raporcie pokazujemy również jaka część rynku IoT oparta jest na kartach SIM i wskazujemy rozwiązania, gdzie ten sposób komunikacji wciąż zyskuje na znaczeniu" — podsumował senior research manager w IDC Polska Tomasz Słoniewski.