Sieci neuronowe są przydatne, ale enigmatyczne. Gdy za ich pomocą analizujemy problemy lub coś przewidujemy, często okazują się precyzyjniejsze niż inne podejścia z dziedziny statystyki, ale nie umiemy dokładnie prześledzić, w jaki sposób osiągają lepsze wyniki. Czy więc bezpieczne jest korzystanie z modeli, których działania nie jesteśmy w stanie w pełni zinterpretować? I jak naukowcy próbują okiełznać niepewność związaną z używaniem skomplikowanej sztucznej inteligencji?