Tak wysoką dynamikę wskazują dane CERT Polska - Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (ang. Computer Emergency Response Team), który działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).
Liczba zgłoszonych od początku roku zagrożeń - czyli potencjalnych przyczyn wystąpienia incydentu, to na przykład podejrzany mail - kilka dni temu przekroczyła 40 tys. (najnowsze dane obejmują okres do 17 marca br.). Liczba samych incydentów - zdarzeń, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, np. przechwycenie haseł do naszej poczty lub danych firmy - zbliża się natomiast do 9,4 tys. i obejmuje niemal 7,2 tys. zgłoszeń oszustw komputerowych (o 143 proc. więcej niż w podobnym okresie ub.r.) oraz prawie 1,9 tys. informacji o szkodliwym oprogramowaniu. Tych ostatnich jest w tym roku ponad dziewięciokrotnie więcej niż rok wcześniej.