Uchwalona przez Sejm 14 kwietnia 2016 r. ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ma z założenia ograniczyć spekulacje gruntami rolnymi i chronić polską ziemię rolną przed wykupem przez podmioty, które nie zajmują się rolnictwem. Powinna wejść w życie ostatniego dnia kwietnia (w dniu, w którym zamykaliśmy numer, czekała na podpis prezydenta).
Z całą pewnością nowe prawo nie ułatwi życia przedsiębiorcom – szczególnie tej grupie, która w ostatnich latach zainwestowała w ziemię rolną. Są wśród nich deweloperzy, którzy kupowali duże połacie ziemi rolnej, zakładając, że spokojnie będą mogli na tych rezerwowych gruntach w kolejnych latach budować nowe osiedla, a w razie braku funduszy – sprzedadzą ich część innym przedsiębiorcom po korzystnej cenie.
Są firmy, które traktowały ziemię rolną jako inwestycję. Kilka, kilkanaście lat temu kupowały tereny leżące dalej od centrów miast – biorąc pod uwagę dzisiejsze realia – praktycznie za bezcen. I liczyły na korzystną sprzedaż po latach – bo wartość ziemi w Polsce jest znacząco niższa niż w większości krajów starej Unii Europejskiej.