Czym jest deklaracja CEEB? Kto musi ją złożyć? Czy za jej niezłożenie grożą jakieś kary? Jakie dane musimy podać? Wszystkie najważniejsze informacje o CEEB znajdziesz w niniejszym tekście.

Co to jest CEEB?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, jest bazą zawierającą informacje czym ogrzewane są nieruchomości.

Jej utworzenie zostało przegłosowane 17 września 2020 r. przez Sejm, a dzień wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574). Za budowę systemu odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem jego stworzenia jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. W założeniu system ma być również centrum wiedzy dla obywatela ułatwiającym pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła, czyli likwidację tzw. „kopciuchów”.

Sama ewidencja działa od 1 lipca 2021 r. Od tego dnia każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Jak zgłosić źródło ciepła?

Mamy trzy możliwości złożenia deklaracji.

Najszybszą jest skorzystanie ze specjalnej platformy internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wówczas możemy złożyć deklarację on-line bez wychodzenia z domu. Należy wybrać tę dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B - niemieszkalnych. Zaznaczyć należy jednak, że opcja ta jest jednak dostępna wyłącznie dla osób, które posiadają profil zaufany lub e-dowód, co może być dla niektórych przeszkodą.

Kolejna możliwość jest wysłanie wypełnionej już deklaracji pocztą. Sam jej wzór można ściągnąć ze wspomnianej strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jak ją prawidłowo wypełnić wyjaśniamy w tekście: Jak prawidłowo wypełnić deklarację CEEB? Również tutaj można ściągnąć stosowny wzór.

Trzecią opcją jest złożenie deklaracji osobiście w urzędzie gminy. Wówczas urzędnik wprowadzi już wszystkie dane do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane:

Dane budynku:

 • adres,
 • rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania),
 • liczba lokali – dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania.

Informacja o źródłach ciepła:

 • rodzaj,
 • liczba.

Jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe:

 • klasa kotła,
 • liczba kotłów,
 • rodzaj używanego paliwa.

Dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

Kto musi wypełnić CEEB, czyli deklarację o źródle ciepła?

Zgłoszenie muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Należy pamiętać, że jeśli przedmiotem zgłoszenia jest blok mieszkalny, dokument składa tylko jeden podmiot, a nie wszyscy mieszkańcy, chyba, że posiadają oni w lokalu indywidualne źródło ciepła. W tym wypadku będzie to na ogół zarządca budynku.

Deklaracji nie muszą składać także wynajmujący mieszkania, pozostawiając ten obowiązek właścicielom lub zarządcom.

Ważne: Deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

Obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlega m.in.:

 • pompa ciepła;
 • sieć ciepłownicza;
 • kocioł grzewczy na paliwa stałe;
 • piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno);
 • kominek na paliwo stałe;
 • kocioł olejowy;
 • gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy;
 • kominek gazowy;
 • grzejnik gazowy;
 • trzony kuchenne;
 • piecokuchnie;
 • kuchnia węglowa.

Deklaracja CEEB jak pobrać potwierdzenie?

Tutaj ponownie będziemy musieli zajrzeć na wspomnianą stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jeżeli deklaracja została złożona, system poinformuje o tym, wyświetlając komunikat o sukcesie, a deklaracja otrzyma status „złożona”. Informacje o statusie deklaracji, znajdziemy w zakładce „Deklaracje”. Można też pobrać plik PDF, w którym znajdują się wszystkie uzupełnione prze nas informacje. Aby pobrać plik PDF, wejdź w zakładkę „Deklaracje”, odszukaj deklarację, dla której chcesz wygenerować plik PDF i pobierz PDF. Będzie to stanowiło potwierdzenie jej złożenia.

Deklaracja CEEB do kiedy?

Wzmożone zainteresowanie tematem CEEB wynika z faktu, że niedługo upływa termin na złożenie deklaracji. Chociaż można było to zrobić już w lipcu zeszłego roku wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę.

Ile zostało zatem czasu? Będzie to zależało od tego kiedy zostało uruchomione źródło ciepła i spalania paliw.

Jeżeli nastąpiło to przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

Natomiast jeżeli było to po 1 lipca 2021 r. deklarację składamy w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła i spalania paliw.

Dlaczego te terminy są takie ważne? Ponieważ niezłożenie deklaracji o czasie może nas słono kosztować.

W przypadku niezłożenia deklaracji kara może wynieść od 500 zł do nawet 5000 zł. Ustawa wprowadza także sankcje karne. Zanim jednak odpowiedni organ samorządu przystąpi do wymierzenia kary, osoba, która nie złożyła deklaracji może ją złożyć w ramach czynnego żalu.

Deklaracja CEEB jak sprawdzić czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB

Można to sprawdzić, na wspomnianej już stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Należy na niej wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”, dzięki czemu uzyskamy dostęp do podstawowych informacji o naszej deklaracji oraz czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB.

Aby uzyskać te dane należy:

 • w pierwszym kroku wprowadzić dane adresowe budynku (punkt adresowy).
 • w kolejnym wybrać, czy deklarację złożył właściciel, czy zarządca budynku,
 • a następnie wpisać swoje dane osobowe (imię, nazwisko).

W ten sposób można sprawdzić swoją deklarację i to niezależnie w jaki sposób się ją złożyło.